Transfer pricing anno 2019: tijd voor actie?!

08.08.2019

Transfer Pricing deadline in aantocht! 

Net zoals in vele andere landen kennen we sinds 2016 in België een formele verplichting om transfer pricing documentatie op te stellen en in te dienen wanneer aan bepaalde criteria wordt voldaan. Zie ook onze vorige nieuwsbrief voor meer informatie hierover. Zo moeten kwalificerende Belgische entiteiten die deel uitmaken van een multinationale groep zowel een groepsdossier (Master File) alsook een lokaal dossier (Local File) opmaken en elektronisch indienen.

Het groepsdossier (formulier 275 MF) moet binnen 12 maanden na afsluiting van het boekjaar ingediend worden. Voor rapporteringsperiodes die afsluiten op 31 december 2018, kan bijgevolg 31 december 2019 als uiterlijk indieningsdatum genoteerd worden op de kalender.

Het lokaal dossier (formulier 275 LF) moet samen met de Belgische aangifte vennootschapsbelasting ingediend worden. De algemene indieningstermijn voor het Local File formulier nadert, want de uiterlijke indieningsdatum werd vastgesteld op 26 september 2019.

De Belgische transfer pricing formulieren zijn uniek in een wereldwijde context en omvatten verplichte rapportering van allerlei (potentieel gevoelige) informatie en cijfergegevens aan de Belgische belastingdienst. De inhoud van het bijhorende Belgische Master File en Local File rapport is in lijn met OESO verplichtingen.

Versoepeling CbC notificatieverplichting

Bovendien werd de country-by-country notificatieverplichting recent gewijzigd. Deze verplichting geldt voor Belgische ondernemingen van ‘stevige’ multinationale groepen die meer dan 750 miljoen euro geconsolideerde bruto-groepsopbrengsten behalen. Dankzij deze wijzigingen werd de indieningsverplichting aanzienlijk versoepeld.

Zo zal men de notificatie (formulier 275 CBCNOT) niet meer elk jaar opnieuw moeten indienen, maar enkel wanneer er zich een wijziging voordoet in de te rapporteren informatie in vergelijking met de vorige rapporteringsperiode. Deze aanpassing is van toepassing voor rapporteringsperiodes die eindigen op 31 december 2019 of later.

Toename audits

Zelfs wanneer een onderneming niet onder de Transfer pricing documentatieverplichting valt, is de kans reëel dat de intra-groepstransacties van uw ondernemingsgroep alsnog in het vizier zullen komen van de Belgische belastingdienst.

Ondernemingen kunnen namelijk steeds een zeer uitgebreide ‘vraag om inlichtingen’ ontvangen van de Belgische belastingdienst met betrekking tot hun verrekenprijsbeleid. Deze vragenlijst bevat standaard een dertigtal vragen, gaande over de organisatorische en economische situatie van de onderneming, interne rapporteringsstructuur, organigram, cijfermatige en inhoudelijke details omtrent alle transacties binnen de groep , de economische rol van de Belgische onderneming, toelichting van belangrijke intellectuele eigendomsrechten, enz.

Als kers op de taart, wordt in het laatste luik van deze vragenlijst gevraagd om de toegepaste transfer pricing methode verder toe te lichten en te onderbouwen aan de hand van de nodige transfer pricing documentatie, benchmarkstudies en intragroepsovereenkomsten. Kortom zal men tijdens dergelijke controle in de praktijk steeds een volledig onderbouwd transfer pricingdossier moeten kunnen beschikbaar maken en dit binnen een kort tijdsbestek van slechts 30 dagen.

De afgelopen jaren heeft de Belgische cel verrekenprijzen fors geïnvesteerd in de uitbreiding van haar team alsook in de kennis(deling) binnen de verschillende controleafdelingen. In de praktijk heeft zich dat geuit tot een sterke toename van het aantal controles, waarbij zowel ondernemingen die onder de transfer pricing documentatieverplichting vallen alsook ondernemingen die (net) niet voldoen aan deze verplichtingen grondig worden gecontroleerd.

De Belgische belastingdienst voert namelijk zeer gericht controles waarbij dossiers geselecteerd worden op basis van objectieve criteria via hun intern systeem van datamining. Zo kan bijvoorbeeld een sterke resultaatsfluctuatie of een herstructurering een mogelijke trigger betekenen om een onderneming te onderwerpen aan een transfer pricing controle. Ook het ondoordacht invullen van de transfer pricing formulieren kan steevast aanleiding geven in een TP audit.

In de praktijk

Overigens merken we in de praktijk dat een transfer pricing model vaak incorrect of ondoeltreffend wordt geïmplementeerd. Kan u bijvoorbeeld op maandelijkse basis efficiënt het transfer pricing resultaat van elke groepsentiteit uit uw rapportering halen? Genereert u op maandelijkse of kwartaalbasis een intragroepfactuur om het resultaat in lijn te krijgen met uw transfer pricing model? Wat met eventuele BTW- en douane-implicaties? Heeft u een goed onderbouwde intragroepovereenkomst beschikbaar voor intragroep doorrekening van ondersteunende diensten, verkoopdiensten, productieactiviteiten, intragroepfinanciering?

Indien zou blijken dat een groepstransactie niet marktconform vergoed wordt, kan de Belgische (of buitenlandse) belastingdienst argumenteren dat een winstverschuiving heeft plaatsgevonden. Een aanpassing van de belastbare basis dringt zich in dit geval op, met het bijhorend gevaar van internationale dubbele belasting en tax cash out.

Bovendien is het sinds 2018 strikt genomen niet langer toegelaten in België om beschikbare overgedragen fiscale verliezen van vorige jaren in mindering te brengen van een eventuele opwaartse transfer pricing aanpassing, indien een (gebruikelijke) belastingverhoging van 10 procent wordt opgelegd. De gevolgen van een TP controle kunnen zich dus meer dan ooit laten voelen!

Bent u voorbereid voor een controle?

Het spreekt voor zich dat het beschikbaar hebben van een goed onderbouwd en doordacht verrekenprijsbeleid binnen een (internationale) groep steeds meer aan belang wint. Ons transfer pricing team, dat strategisch samenwerkt met transfer pricing partners van het Quantera Global netwerk (wereldwijde transfer pricing alliantie), kan uw onderneming uiteraard assisteren bij de opmaak of het nazicht van de nodige transfer pricing documentatie.

We helpen u graag!

 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.