Handhavingsrichtlijn in beweging: wat met de detacheringsvoorwaarden?

23.03.2017

De Handhavingsrichtlijn beoogt een correcte naleving van de detacheringsvoorwaarden en een betere bescherming van de gedetacheerden en de concurrentiepositie van de lidstaten. Alle EU-lidstaten hebben deze handhavingsrichtlijn omgezet in hun interne recht. In België is een en ander op 20 december 2016 in werking getreden. Een woordje uitleg.

SITUERING

De Europese Unie kent een vrij verkeer van diensten en personen binnen haar lidstaten.
Dit maakt dat werknemers en zelfstandigen gedetacheerd (uitgezonden) kunnen worden om tijdelijk te werken in een ander dan hun normale werkland. Gedurende de hele detacheringsperiode blijven ze dan sociaal verzekerd in dit normale werkland. Dit kan natuurlijk niet zomaar. De Handhavingsrichtlijn moet daar verandering in brengen.

FEITELIJKE CRITERIA

Aan de hand van twee lijsten, die criteria bepalen om te beoordelen of er sprake is van een werkelijke detachering, toetsen de inspectiediensten de geldigheid van de detachering.

LIJST NUMMER ÉÉN

De eerste lijst houdt verband met de vereiste dat de detachering een tijdelijk karakter moet hebben. Het doel van de lijst bestaat erin om die detacheringen, die in werkelijkheid geen tijdelijk karakter bezitten, makkelijk op te sporen en te ontdoen van deze kwalificatie.

Bij de beoordeling van het tijdelijke karakter wordt ook rekening gehouden met alle eerdere tijdvakken waarin dezelfde of een andere gedetacheerde werknemer werkzaamheden aan dezelfde opdracht heeft verricht. De maximum toegelaten duur van 24 maanden mag daarbij niet overschreden worden.

LIJST NUMMER TWEE

De tweede lijst bevat criteria om te beoordelen of er voldaan is aan de vereiste dat de detacherende onderneming in het vestigingsland voldoende substantiële activiteiten verricht. Deze lijst laat dus onder andere  ook toe om de postbusondernemingen eruit te filteren.

AANDUIDING VAN EEN VERBINDINGSPERSOON

De wet bepaalt ook dat de buitenlandse werkgever een verbindingspersoon (natuurlijke persoon) moet aanstellen en deze moet meedelen aan de Belgische inspectiediensten. Limosa zal hiervoor een extra scherm voorzien waar men de contactgegevens van deze verbindingspersoon moet registreren.

De verbindingspersoon zal door de inspectiediensten gecontacteerd worden om elk document of elk advies te bezorgen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemers. Alle buitenlandse documenten dienen vertaald te zijn in één van onze landstalen of in het Engels. Het betreffen onder meer de arbeidsovereenkomsten, buitenlandse loonbriefjes en betalingsbewijzen, arbeidstijdenoverzichten, informatie over de voordelen in natura en de voorwaarden van repatriëring van de gedetacheerden.

BIJZONDERE HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR LONEN

Sinds enkele jaren kennen we in België een hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden (algemene regeling). Een nieuwe bijzondere hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden geldt bijkomend op deze bestaande regeling  en wijkt op meerdere punten hiervan af.

Met name is de aansprakelijkheid in de bijzondere regeling onmiddellijk van toepassing, zonder kennisgeving, tenzij een bevrijdingsbeding wordt opgenomen in bijvoorbeeld de aannemingsovereenkomst. De aansprakelijkheid loopt onbeperkt in de tijd voor alle loonschulden in de rechtstreekse relatie met de aannemer. Welk loon? Het loon voor de arbeidsprestaties van alle werknemers bij de rechtstreekse contractant, inclusief alle bijkomende looncomponenten.

ANDERE BEPALINGEN

Er werd onder andere vastgelegd dat een gedetacheerde zijn rechten kan doen gelden, onder andere via de representatieve werknemersorganisaties, vakorganisaties… en dit zonder dat hij vanwege zijn werkgever hiervan nadeel mag ondervinden.
Eventuele administratieve geldboetes en invorderingen bij inbreuken tegen de detacheringsregels zullen gebeuren via de bevoegde instantie van het uitzendende land.

handhavingsrichtlijn


Publicatiedatum: 3 april 2017

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.