Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Aanwezigheidsregistratie: verlaging drempelbedrag

Sedert 1 april 2014 is de aanwezigheidsregistratie (oftewel ‘check in at work’) verplicht op plaatsen waar werken in onroerende staat uitgevoerd worden en waarvan de totaalwaarde meer dan € 800.000 (excl. BTW) bedraagt. We leggen het u graag uit.

Vanaf 1 maart 2016 wordt deze drempel van € 800.000 naar € 500.000 verlaagd. Door de wijziging zal er een overgangsmaatregel zijn:

  • Werken ter waarde van € 500.000 (exclusief. btw) die begonnen zijn na 29/02/2016 zijn altijd onderworpen aan de aanwezigheidsregistratie.
  • Werken van minder dan € 500.000 (exclusief. btw) die begonnen zijn na 29/02/2016 zijn onderworpen aan de aanwezigheidsregistratie zodra de drempel van € 500.000 bereikt wordt.
  • Werken van minder dan € 800.000 (exclusief. btw) die begonnen zijn vóór 01/03/2016 zijn onderworpen aan de aanwezigheidsregistratie zodra de drempel van € 800.000 bereikt wordt.

Ontvangen van bericht

Als eerste aannemer zal u zelf bij de aangifte van werken (30bis) een bericht ontvangen wanneer de drempel van € 500.000 overschreden wordt. U moet vervolgens de door u gemelde onderaannemers hierover inlichten en het bericht op de werf uithangen. Daarnaast zal de RSZ ook een brief aan de onderaannemers omtrent de ‘check in at work’ sturen. Bent u niet de eerste aannemer en staat u dus ook niet zelf in voor de aangiften van werken en bent u niet of niet tijdig op de hoogte van het totaalbedrag van de werken, dient u het totaalbedrag aan de opdrachtgever of uw rechtstreekse aannemer te vragen.

Registratiesysteem

De bouwdirectie is verplicht om het registratiesysteem ter beschikking te stellen. De bouwdirectie en de aannemers kunnen evenwel onderling overeenkomen dat de aannemer een gelijkwaardig registratiesysteem zal gebruiken. Iedere aannemer is op zijn beurt ertoe gehouden om dit systeem te gebruiken en ter beschikking te stellen van de onderaannemers waarop hij beroep doet. Bent u dus onderaannemer, dan moet u zich laten informeren op welke manier u de registraties moet uitvoeren.

Beveiligde toegang

De RSZ stelt een aantal registratiesystemen via haar website ter beschikking. Om deze te kunnen gebruiken moet men over een beveiligde toegang tot de RSZ-website beschikken. Als uw onderneming nog niet over een beveiligde toegang beschikt en u op plaatsen werkt waarvan de totaalwaarde van € 500.000 (mogelijks) overschreden zal worden, adviseren we u alvast om een toegang tot de website van de sociale zekerheid aan te vragen. Als de opdrachtgever dan geen alternatief registratiesysteem ter beschikking stelt, bent u toch altijd in staat om de verplichte registraties van aanwezigheden zelf te doen.

Let wel: het aanvragen van een beveiligde toegang tot de RSZ website duurt gemiddeld 2 weken. Indien u al sedert begin maart onderworpen bent aan de aanwezigheidsregistratie en nog niet in de mogelijkheid bent om aanwezigheden zelf te registreren, kunnen wij dit ook tijdelijk voor uw onderneming doen.

De overige regels met betrekking tot de aanwezigheidsregistratie zijn onveranderd gebleven.

Zit u met vragen, wilt u een beveiligde toegang bekomen of wenst u tijdelijk registraties uit te voeren? Aarzel niet ons te contacteren!

Gepubliceerd door Anna Mordkowicz

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021