Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Nieuwe btw-regeling voor zelfstandige groeperingen van personen (“kostendelende vereniging”) – actie te nemen voor 31 januari 2017

Vele dokters, tandartsen, kinesisten, en andere vrijgestelde btw-plichtigen of niet-btw-plichtigen organiseren zich om bepaalde kosten te delen. Een dergelijke “zelfstandige groepering van personen” (voorheen ook wel “kostendelende vereniging” genoemd) kan worden opgericht zowel met als zonder rechtspersoonlijkheid. Wanneer de zelfstandige groepering diensten verricht aan haar leden, dan zijn die diensten onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van btw.

De bestaande regels werden met ingang van 1 juli 2016 gewijzigd (nieuw artikel 44, § 2bis van het btw-wetboek) en recent uitvoerig becommentarieerd door de btw-administratie (Circulaire nr. 31/2016 d.d. 12.12.2016). De voorwaarden waaronder de btw-vrijstelling kan worden toegepast kregen een grondige opfrissing en het is duidelijk dat de fiscus een beter zicht op zelfstandige groeperingen wenst te krijgen. Zowel nieuwe als bestaande zelfstandige groeperingen zullen naar aanleiding hiervan acties moeten ondernemen uiterlijk op 31 januari 2017.

Acties tegen 31 januari 2017

Binnen de maand na aanvang van haar activiteit moet de zelfstandige groepering van personen:

  • een aangifte indienen bij haar btw-controlekantoor, EN
  • een ledenlijst voorleggen met vermelding van hun activiteit, EN
  • een kopie van de door alle leden ondertekende samenwerkingsovereenkomst (enkel voor de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid).

Voor zelfstandige groeperingen van personen die reeds bestonden vóór 1 juli 2016 en voor zelfstandige groeperingen die werden opgericht vanaf 1 juli 2016 tot 31 december 2016, aanvaardt de btw-administratie dat deze aangifte en voorlegging gebeurt uiterlijk op 31 januari 2017.

De zelfstandige groeperingen van personen die reeds bestonden vóór 1 juli 2016 konden nog tot 31 december 2016 gebruik maken van een overgangsmaatregel, d.w.z. dat zij zich nog konden beroepen op de oude regels. Die overgangsperiode is nu achter de rug en zij moeten zich de vraag stellen of zij de dag van vandaag nog steeds voldoen aan de vrijstellingsregels. Onder meer volgende zaken moeten worden getoetst:

  • de voorwaarden met betrekking tot de zelfstandige groepering op zich (doel, leden…)
  • de vrijstellingsvoorwaarden opdat een dienst verricht door de groepering vrijgesteld kan zijn
  • de naleving van voormelde meldingsplicht

In geval van verdere vragen helpen wij u graag verder.

Publicatiedatum: 9 januari 2017

Gepubliceerd door Hans Philips

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021