Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

UPDATE – Wetsvoorstel inzake schorsing van de opzegtermijn tijdens corona-werkloosheid goedgekeurd door de commissie sociale zaken

Wanneer een werknemer wordt ontslagen met een opzegtermijn, dient de werknemer in principe tijdens deze opzegtermijn verder prestaties te leveren en wordt door de werkgever het loon verder betaald. Maar wat in geval de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst door tijdelijke werkloosheid?
In het geval van de normale regeling van economische werkloosheid wordt de opzegtermijn opgeschort zolang de werknemer tijdelijk werkloos is. M.a.w. de opzegtermijn loopt niet verder tijdens de periode van economische werkloosheid. Tijdens de corona-werkloosheid wordt de opzegtermijn echter niet opgeschort. Daardoor valt de opzegtermijn (gedeeltelijk) in de periode van corona werkloosheid en vallen werknemers terug op de tijdelijke werkloosheidsuitkering, in plaats van op hun volledige loon, zoals in normale omstandigheden het geval zou zijn.

Recent werd er een wetsvoorstel ingediend om deze situatie recht te zetten. Naar analogie met de normale regeling van economische werkloosheid wordt bepaald dat de opzegtermijn tijdens de corona-werkloosheid wordt opgeschort. Het wetsvoorstel voorzag in eerste instantie in een algemene retroactieve werking vanaf 1 maart 2020.
Tijdens de eerste lezing in de commissie sociale zaken werd dit wetsvoorstel aangepast. De aangepaste tekst voorziet dat bij opzegging door de werkgever de retroactieve werking vanaf 1 maart 2020 enkel geldt voor opzegtermijnen die nog lopen op het moment van de publicatie van de wet. Dat wil zeggen dat als de opzegtermijn nog niet verstreken is op het moment van publicatie, de opzegtermijn retroactief wordt opgeschort vanaf 1 maart 2020. Als de opzegtermijn verstreken is op het moment van publicatie, geldt er geen retroactieve schorsing en blijft de arbeidsovereenkomst definitief beëindigd.

Er zal nog een tweede lezing van het voorstel in de commissie sociale zaken plaatsvinden in de loop van volgende week. Vervolgens moet de voltallige Kamer het voorstel nog goedkeuren.

Wij houden u alleszins op de hoogte!

Wij trachten u zo goed en zo snel mogelijk te informeren. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik van de publicatie ervan. De standpunten in onze publicaties kunnen wijzigen naar aanleiding van updates. Deze nieuwsbrief is bijgevolg louter informatief en creëert geen bindend of exhaustief advies. Uiteraard trachten wij onze teksten zo snel mogelijk aan te passen aan de wijzigende richtlijnen en regelgeving. Voor vragen of advisering kan u contact opnemen met ons kantoor.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021