Nederlandse pensioenen: word geen slachtoffer van een oorlog

09.01.2018

De belasting van Nederlandse pensioenen is de laatste maanden een hot topic. Zo kent de discussie over de al dan niet heffing over AOW-uitkeringen in België al een lange geschiedenis. In 2017 heeft Nederland bovendien de mogelijkheid tot afkoop van eigen beheer pensioen weer ingevoerd, met een zogenaamde korting maar ook met tal van fiscale problemen. Eind vorig jaar heeft de Nederlandse fiscus dan weer aangekondigd de vrijstelling loonheffing in bepaalde gevallen te gaan intrekken voor Belgische Rijksinwoners. Wij overlopen even de situatie. 

1. De AOW-uitkering

De belastbaarheid van een AOW-uitkering is een discussie die in België al een lange geschiedenis heeft gekend.

In zijn arrest van 5 mei 2017 heeft het Hof van Cassatie eindelijk de knoop doorgehakt en gesteld dat een AOW-uitkering slechts belastbaar is in de mate dat er bij de opbouw in Nederland een band met een beroepswerkzaamheid bestond. In de mate dat de AOW-uitkering werd opgebouwd louter door inwoner van Nederland te zijn, is een AOW-uitkering niet belastbaar.

De Belgische wetgever is hierop de Belgische fiscus (die altijd van mening is geweest dat een AOW-uitkering volledig belastbaar is ongeacht de wijze waarop ze werd opgebouwd) ter hulp gesprongen. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 is de Belgische wetgeving zodanig aangepast dat een AOW-uitkering steeds volledig belastbaar zal zijn in België.

De fiscale strijd inzake de AOW-uitkering lijkt dan ook definitief gestreden.

2. Uitfasering (afkopen) van pensioenen in eigen beheer

Vorig jaar heeft de Nederlandse regering de beslissing genomen het afkoopverbod met betrekking tot in Nederland in eigen beheer opgebouwde pensioen op te heffen. Aldus is het tot en met 2019 mogelijk een in Nederland in eigen beheer opgebouwd pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsreserve.

Om de afkoop interessant te maken heeft de Nederlandse regering voorzien in een korting op de belastbare basis. Voor 2018 komt het erop neer dat in Nederland slechts belasting verschuldigd is over 75% van de fiscale waarde van de pensioenreserve.

De Belgische fiscus zag deze mogelijkheid tot afkoop uiteraard niet graag komen. België zou dan immers geen belasting meer kunnen heffen over de toekomstige periodieke pensioenuitkeringen aan Belgische inwoners. De Belgische fiscus weigerde dan ook hieraan mee te werken en heeft in een circulaire van 21 december 2017 bevestigd dat België belasting zal heffen over de korting die in Nederland wordt toegekend.

Belgische rijksinwoners met een in Nederland in eigen beheer opgebouwd pensioen zijn het slachtoffer van dit standpunt aangezien het door Nederland toegekende voordeel (grotendeels) wordt uitgehold door de heffing in België.

3. Intrekking vrijstelling loonheffing voor Nederlandse uitkeringen door Nederlandse belastingdienst

Al dan niet toevallig heeft de Nederlandse belastingdienst eind december 2017 een nieuwe bom gegooid in het pensioenlandschap van de Nederbelgen.

De Nederlandse belastingsdienst heeft aan meer dan 4.000 personen laten weten dat alle beschikkingen inzake vrijstelling voor Nederlandse pensioenen en lijfrenten worden ingetrokken indien de jaarlijkse uitkeringen meer dan € 25.000 bedragen.

De aanleiding hiervan zou Belgische rechtspraak zijn die de uitkeringen van Nederlandse oorsprong gunstig laat belasten als lijfrente (3% van het prijsgegeven kapitaal wordt jaarlijks belast aan 30%) .

Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland bepaalt inderdaad dat Nederland naast België ook heffingsbevoegd is indien 3 voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  1. De jaarlijkse uitkeringen bedragen bruto meer dan € 25.000
  2. In Nederland werd een belastingaftrek of fiscale faciliëring genoten bij de opbouw
  3. De uitkeringen worden in België niet aan het algemeen van toepassing zijnde tarief belast (dit zijn de progressieve tarieven van 25% tot 50%) of het brutobedrag van de uitkeringen is voor minder dan 90% in de belastingheffing betrokken

De Nederlandse fiscus houdt dus enkel rekening met de eerste voorwaarde en verliest de tweede en derde voorwaarde (bewust?) uit het oog. In een aantal gevallen zal de intrekking van de vrijstelling loonheffing dan ook onterecht zijn.

Terecht of niet, door de intrekking van de vrijstelling van loonheffing dreigt er in veel gevallen dubbele belasting. Aldus is het van het grootste belang dat er op een correcte manier wordt gereageerd op deze intrekking van de vrijstelling door de Nederlandse fiscus.

Wat de beste manier is om te reageren, zal in elk dossier verschillend zijn. De Nederlandse fiscus meldt in haar schrijven dat er geen bezwaar mogelijk is tegen de intrekking van de vrijstelling zelf. Er kan wel bezwaar worden gemaakt tegen de inhouding van loonheffing. Dit zou dan maandelijks moeten gebeuren en lijkt praktisch een moeilijke oplossing.
Een betere oplossing lijkt er in te bestaan om opnieuw een vrijstelling loonheffing aan te vragen en aan te tonen dat Nederland onterecht loonheffing inhoudt (bijvoorbeeld omdat de uitkering in België wel normaal wordt belast).
Een derde mogelijkheid is dat u de onterecht ingehouden Nederlandse loonheffing terugvordert door in Nederland een aangifte in de inkomstenbelasting in te dienen.

De inhouding van Nederlandse loonbelasting kan natuurlijk ook terecht zijn. In die gevallen, zal u in België in de aangifte personenbelasting vrijstelling moeten vragen om dubbele belasting te vermijden.

Uiteraard staan wij paraat om samen met u uw concreet dossier te bekijken en na te gaan welke de beste acties in België en of Nederland zijn. Heeft u nog vragen met betrekking tot de Nederlandse pensioenen? Wij staan altijd voor u klaar!

Publicatiedatum: 9 januari 2018

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.