Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.

Onbelast bijverdienen: Grondwettelijk Hof vernietigt wet

Het Grondwettelijk Hof heeft gisteren de wet vernietigd die onbelast bijverdienen mogelijk maakt tot 6.340 euro per jaar. (Dit betreft niet de wetgeving met betrekking tot de flexi-jobs.)

De bewuste wet biedt sinds midden 2018 de mogelijkheid om aan iedereen die in hoofdberoep als zelfstandige, werknemer, ambtenaar of gepensioneerde werkt, volledig onbelast tot maximaal 6.340 euro (bedrag 2020) bij te verdienen. Het gaat dan om verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers en de diensten verleend via erkende elektronische platforms uit de deeleconomie. Daarbij kan worden gedacht aan prestaties zoals: het leiden van sportactiviteiten, terreinverzorging, het gras maaien bij de buren, bijles geven, leveren van bestellingen van maaltijden,…. Flexijobs in de horeca en de detailhandel vallen niet onder het toepassingsgebied van die wet.

De prestaties geleverd in het kader van die wet zijn niet onderworpen aan de algemene arbeidswetgeving. Evenmin zijn sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. Daardoor kennen zulke prestaties geen arbeidsrechtelijke bescherming en leiden zij niet tot de opbouw van sociale zekerheidsrechten.

Zelfstandigen of werknemers die dezelfde prestaties leveren zijn natuurlijk wel onderworpen aan de arbeidswetgeving, het sociale zekerheidsstelsel en de fiscaliteit. Daarom verzochten een aantal beroepsorganisaties, waaronder UNIZO, het ACV en het NSZ, begin vorig jaar het Grondwettelijk Hof om zich uit te spreken over de grondwettigheid van de wet.

Gisteren heeft het Grondwettelijk Hof uiteindelijk geoordeeld dat de regeling op het onbelast bijverdienen op verschillende punten in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van niet-discriminatie. Volgens het Grondwettelijk Hof worden personen die dezelfde prestaties verrichten in het kader van het onbelast bijverdienen, dan wel als zelfstandige of als werknemer zonder redelijke verantwoording zeer verschillend behandeld. De huidige wet werd bijgevolg door het Grondwettelijk Hof vernietigd.

Omdat de vernietiging van de wet nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor personen die momenteel onbelast bijverdienen, worden de gevolgen van de wet nog gehandhaafd voor alle prestaties geleverd tot en met 31 december 2020. Concreet wil dat zeggen dat men tot die datum nog prestaties kan leveren en vergoeden volgens het huidige systeem, vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Wellicht zal de politiek in de tussentijd zoeken naar een alternatieve wetgeving die (hopelijk) een nieuwe toetsing van het Grondwettelijk Hof wel zal kunnen doorstaan.

Meer weten over het dossier onbelast bijverdienen? Neem snel contact op met ons!

Gepubliceerd door Mieke Vanden Poel

Een andere vraag omtrent dit thema?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021