• 26.06.2020
  #Belastingen
  1. Vergeet de nieuwe fiscale tegemoetkoming na de crisis niet!

  Veel bedrijven zullen de gevolgen van de coronacrisis nog een paar jaren voelen. Terwijl aan het begin van de crisis vooral liquiditeitsproblemen opdoken, die de overheid met allerhande cashpremies trachtte te verhelpen, zal er nu grondig moeten worden nagedacht over hoe ze de solvabiliteit van veel ondernemingen op peil kunnen brengen.

  De regering werkte daarvoor een bijzondere fiscale maatregel uit die u best onthoudt voor de komende belastingaangifte!

  Een “carry back” van coronaverliezen zal het mogelijk maken dat fiscale verliezen die momenteel worden opgebouwd, verrekend kunnen worden met de belastbare winsten van het voorgaande jaar.

  Gevolg: de belastingfactuur over de winst van 2019 die je in 2020 gepresenteerd krijgt, wordt getemperd en desgevallend hebt u recht op een belastingteruggave wanneer u voorafbetalingen deed.

  De concrete toepassing van de maatregel is gestoeld op bijzonder complexe wetgeving. Zaak dus om het hoofd erbij te houden!

 • 26.06.2020
  #Belastingen
  2. Kan u na de crisis iets doen aan de loonkosten?

  De coronacrisis zorgde voor heel wat uitdagingen voor werkgevers op het vlak van verloning. Veel ondernemingen hervatten momenteel de werkzaamheden en zullen daarbij zoveel als mogelijk de balans tussen kosten en inkomsten moeten terugvinden.

  Vandaag kennen we verschillende gunstige loonoptimalisaties of alternatieve verloningen. De bedrijfsfiets, smartphone of laptop zijn inmiddels stevig ingeburgerd. Maar wist u dat er ook bijkomende beloningen mogelijk zijn voor werknemers die zijn blijven doorwerken tijdens de crisis? Om hun flexibiliteit te belonen kan een doordacht bonusplan wel eens de oplossing zijn waar u naar zocht.

  Bovendien kan u aan de werknemers die sinds de coronacrisis voornamelijk van thuis werken -en die dat waarschijnlijk na de crisis ook geregeld zullen blijven doen- een onbelaste onkostenvergoeding toekennen.

  Heeft u daarentegen nood aan een échte à-la-carteverloning waarmee uw medewerkers hun verloningspakket op maat kunnen aanpassen en waarmee ze tegelijk hun koopkracht verhogen, dan kan u de invoering van een flexibel cafetariaplan eens ernstig overwegen.

 • 26.06.2020
  #Belastingen
  3. Uw coronaverliezen doorspelen

  De Covid-19 crisis heeft op heel wat ondernemingen helaas een negatieve impact. Indien uw vennootschap zich in een verliessituatie bevindt, kan het fiscale consolidatieregime echter een opportuniteit bieden voor uw vennootschapsgroep.

  Door de toepassing van het fiscaal consolidatieregime kan een vennootschap haar winst van het boekjaar compenseren met het verlies van een andere verbonden groepsvennootschap. Dat zal resulteren in een fiscale besparing op groepsniveau.

  Dat nieuwe regime biedt een waaier aan opportuniteiten, ook in een internationale context. Wanneer er zich binnen uw vennootschapsgroep zowel winstgevende als verlieslatende entiteiten bevinden, verdient het fiscaal consolidatieregime uw bijzondere aandacht.

 • 26.06.2020
  #Belastingen
  4. U kiest misschien beter voor het belastingkrediet i.p.v. de verhoogde aftrek voor uw O&O-investering

  Een belastingplichtige heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een belastingvoordeel voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

  De onderneming kan opteren voor een investeringsaftrek, waarbij een percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investering wordt afgetrokken van de winst, ofwel voor een belastingkrediet, waarbij een bedrag rechtstreeks met de verschuldigde vennootschapsbelasting verrekend wordt.

  Het effect van het belastingkrediet is hetzelfde als dat van de investeringsaftrek, maar het belastingkrediet heeft wel één belangrijk voordeel. Een onderneming die onvoldoende winsten heeft, en dus weinig of geen belastingen betaalt, krijgt het belastingvoordeel terugbetaald indien er gedurende vijf jaar geen belastingverrekening kon plaatsvinden.

  Verwacht u als gevolg van de coronacrisis een langdurige verliespositie, dan verkiest u dus beter het belastingkrediet boven de investeringsaftrek voor uw O&O-investering!

 • 26.06.2020
  #Belastingen
  5. Zitten uw intra-groepstransacties nog juist?

  Uw voorraadgoederen geraken niet meer tot in uw onderneming? Uw medewerkers kunnen niet langer vlot de grens over? Uw verkochte producten geraken niet op hun eindbestemming? De coronacrisis zorgt momenteel voor een onzekere en instabiele economie.

  De vastgelegde verrekenprijzen binnen uw groep zijn mogelijk niet langer realistisch. Ongewenste verschuivingen zorgen ervoor dat de functies van uw buitenlandse entiteiten niet meer correct weerspiegeld worden in de cijfers. Kan u aan uw buitenlandse entiteit nog wel het merendeel van de winst toekennen?

  De crisis kan er bovendien toe leiden dat herstructureringen nodig zijn binnen de groep. Zorgt u er ook voor dat de verrekenprijzen nog voldoen aan het “arm’s length-principe”? Hoog tijd om uw transfer pricing-beleid proactief onder de loep te nemen en aan te passen aan de huidige economische omstandigheden!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.