• 26.06.2020
  #Belastingen
  1. Vergeet de nieuwe fiscale tegemoetkoming na de crisis niet!

  Veel bedrijven zullen de gevolgen van de coronacrisis nog een paar jaren voelen. Terwijl aan het begin van de crisis vooral liquiditeitsproblemen opdoken, die de overheid met allerhande cashpremies trachtte te verhelpen, zal er nu grondig moeten worden nagedacht over hoe ze de solvabiliteit van veel ondernemingen op peil kunnen brengen.

  De regering werkte daarvoor een bijzondere fiscale maatregel uit die u best onthoudt voor de komende belastingaangifte!

  Een “carry back” van coronaverliezen zal het mogelijk maken dat fiscale verliezen die momenteel worden opgebouwd, verrekend kunnen worden met de belastbare winsten van het voorgaande jaar.

  Gevolg: de belastingfactuur over de winst van 2019 die je in 2020 gepresenteerd krijgt, wordt getemperd en desgevallend hebt u recht op een belastingteruggave wanneer u voorafbetalingen deed.

  De concrete toepassing van de maatregel is gestoeld op bijzonder complexe wetgeving. Zaak dus om het hoofd erbij te houden!

 • 26.06.2020
  #Belastingen
  2. Kan u na de crisis iets doen aan de loonkosten?

  De coronacrisis zorgde voor heel wat uitdagingen voor werkgevers op het vlak van verloning. Veel ondernemingen hervatten momenteel de werkzaamheden en zullen daarbij zoveel als mogelijk de balans tussen kosten en inkomsten moeten terugvinden.

  Vandaag kennen we verschillende gunstige loonoptimalisaties of alternatieve verloningen. De bedrijfsfiets, smartphone of laptop zijn inmiddels stevig ingeburgerd. Maar wist u dat er ook bijkomende beloningen mogelijk zijn voor werknemers die zijn blijven doorwerken tijdens de crisis? Om hun flexibiliteit te belonen kan een doordacht bonusplan wel eens de oplossing zijn waar u naar zocht.

  Bovendien kan u aan de werknemers die sinds de coronacrisis voornamelijk van thuis werken -en die dat waarschijnlijk na de crisis ook geregeld zullen blijven doen- een onbelaste onkostenvergoeding toekennen.

  Heeft u daarentegen nood aan een échte à-la-carteverloning waarmee uw medewerkers hun verloningspakket op maat kunnen aanpassen en waarmee ze tegelijk hun koopkracht verhogen, dan kan u de invoering van een flexibel cafetariaplan eens ernstig overwegen.

 • 26.06.2020
  #Belastingen
  3. Uw coronaverliezen doorspelen

  De Covid-19 crisis heeft op heel wat ondernemingen helaas een negatieve impact. Indien uw vennootschap zich in een verliessituatie bevindt, kan het fiscale consolidatieregime echter een opportuniteit bieden voor uw vennootschapsgroep.

  Door de toepassing van het fiscaal consolidatieregime kan een vennootschap haar winst van het boekjaar compenseren met het verlies van een andere verbonden groepsvennootschap. Dat zal resulteren in een fiscale besparing op groepsniveau.

  Dat nieuwe regime biedt een waaier aan opportuniteiten, ook in een internationale context. Wanneer er zich binnen uw vennootschapsgroep zowel winstgevende als verlieslatende entiteiten bevinden, verdient het fiscaal consolidatieregime uw bijzondere aandacht.

 • 26.06.2020
  #Belastingen
  4. U kiest misschien beter voor het belastingkrediet i.p.v. de verhoogde aftrek voor uw O&O-investering

  Een belastingplichtige heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een belastingvoordeel voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

  De onderneming kan opteren voor een investeringsaftrek, waarbij een percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investering wordt afgetrokken van de winst, ofwel voor een belastingkrediet, waarbij een bedrag rechtstreeks met de verschuldigde vennootschapsbelasting verrekend wordt.

  Het effect van het belastingkrediet is hetzelfde als dat van de investeringsaftrek, maar het belastingkrediet heeft wel één belangrijk voordeel. Een onderneming die onvoldoende winsten heeft, en dus weinig of geen belastingen betaalt, krijgt het belastingvoordeel terugbetaald indien er gedurende vijf jaar geen belastingverrekening kon plaatsvinden.

  Verwacht u als gevolg van de coronacrisis een langdurige verliespositie, dan verkiest u dus beter het belastingkrediet boven de investeringsaftrek voor uw O&O-investering!

 • 26.06.2020
  #Belastingen
  5. Zitten uw intra-groepstransacties nog juist?

  Uw voorraadgoederen geraken niet meer tot in uw onderneming? Uw medewerkers kunnen niet langer vlot de grens over? Uw verkochte producten geraken niet op hun eindbestemming? De coronacrisis zorgt momenteel voor een onzekere en instabiele economie.

  De vastgelegde verrekenprijzen binnen uw groep zijn mogelijk niet langer realistisch. Ongewenste verschuivingen zorgen ervoor dat de functies van uw buitenlandse entiteiten niet meer correct weerspiegeld worden in de cijfers. Kan u aan uw buitenlandse entiteit nog wel het merendeel van de winst toekennen?

  De crisis kan er bovendien toe leiden dat herstructureringen nodig zijn binnen de groep. Zorgt u er ook voor dat de verrekenprijzen nog voldoen aan het “arm’s length-principe”? Hoog tijd om uw transfer pricing-beleid proactief onder de loep te nemen en aan te passen aan de huidige economische omstandigheden!

 • 26.06.2020
  #Uw vennootschap
  1. Bent u een betere bestuurder geworden?

  Uw bestuurderscapaciteiten werden tijdens de coronapandemie behoorlijk op de proef gesteld. Plots moest veel, zo niet alles, anders: u moest uw onderneming tijdelijk sluiten, u moest uw business herdenken, u moest nog (snel-snel?) de administratie van uw onderneming op orde zetten om in aanmerking te komen voor allerhande premies. En dat alles zonder nabijheid: vergaderingen verliepen digitaal, uw werknemers werkten van thuis uit of werden noodgedwongen tijdelijk werkloos.

  Heeft u daaruit voldoende lessen getrokken en bent u voorbereid op een eventuele tweede golf? Als behoorlijk bestuurder zou dat het geval moeten zijn!

  Wij adviseren daarom om nu al de nodige pro-actieve stappen te nemen:

  • Pas uw statuten zo aan zodat vergaderen vanop afstand steeds mogelijk is
  • Neem nu al contact met uw bank om uw financiële toekomst te bespreken:
   • Wat als klanten in de toekomst niet meer of later betalen?
   • Wat als u opnieuw voorraad moet aanleggen terwijl u nog niet kan factureren?
   • Hoe vakantiegeld en eindejaarspremies financieren?
  • Pas eventueel uw vennootschapsvorm aan, zodat u kan genieten van de beperkte aansprakelijkheid
  • Denk na over het installeren van een raad van advies, zodat u er niet alleen voor staat in moeilijke tijden.
  • Zorg voor een kwalitatieve rapporteringstool, zodat u op korte termijn de invloed van disruptieve gebeurtenissen op uw cijfers kan kennen.

  Als behoorlijk bestuurder zal u zich zo moeten organiseren dat u voorbereid bent op bovenstaande vragen en er nu al een antwoord op formuleert. Stilzitten is geen optie, lessen trekken en er naar handelen is een must!

 • 26.06.2020
  #Uw vennootschap
  2. Volstaat uw vennootschapsstructuur nog?

  De Coronacrisis heeft ons geleerd dat vanzelfsprekende situaties snel kunnen wijzigen. En ze heeft doen inzien dat het de moeite waard kan zijn om veiligheid in te bouwen.

  Denk dus ook na over uw vennootschapsstructuur. Is die future-proof? Biedt ze voldoende garanties voor het veilig stellen van het opgebouwde vermogen?

  Het is wellicht het overwegen waard om het onroerende vermogen te onttrekken aan het ondernemingsrisico in een andere vennootschap. Bovendien kan het zinvol zijn om bepaalde (nieuwe) activiteiten in een afzonderlijke entiteit uit te oefenen? De wendbaarheid van uw onderneming zal er alleszins wel bij varen.

  Vergeet niet dat de crisis ook opportuniteiten kan bieden op het vlak van overnames, zowel voor kopers als verkopers. Bereid uw vennootschapsstructuur voor op de integratie van een nieuwe vennootschap of om een stukje van uw activiteiten af te stoten. Dat vraagt de nodige voorbereiding!

 • 26.06.2020
  #Uw vennootschap
  3. Kan u nog even verder met uw vennootschapsvermogen?

  Het nieuwe vennootschapsrecht vereist dat uw vennootschap voldoende vermogen heeft om de eerstkomende twaalf maanden alle opeisbare schulden te voldoen. Als dat niet het geval is, moet u de nodige maatregelen treffen. De coronaperikelen maakten die problematiek alleen maar acuter.

  Indien uw vennootschap behoefte heeft aan bijkomend vermogen, denken wij graag mee over de mogelijke oplossingen die voorhanden zijn.

  De aandeelhouders vermogen laten inbrengen? Of toch maar een externe investeerder betrekken?

  Een financiering bij de bank of op zoek gaan naar een (win-win)lening van familie of vrienden. Of toch die (achtergestelde) lening door u als aandeelhouder of bestuurder? Misschien die recente coronamaatregelen inzake financieringen of waarborgregelingen eens bekijken?

  Hoe dan ook, elke optie vergt steeds maatwerk!

 • 26.06.2020
  #Uw vennootschap
  4. Wanneer nog een uitkering doen?

  Het nieuwe vennootschapsrecht legt bestuurders bijzonder ingrijpende verplichtingen op. Bij elke dividenduitkering of tantième moet het bestuursorgaan vooraf bevestigen dat de vennootschap, na die uitkering, nog in staat zal blijven om, gedurende minstens twaalf maanden, haar schulden te blijven voldoen. Dit is de zgn. “liquiditeitstest”.

  In gewone tijden is “kijken in de toekomst” al een bijzonder moeilijke opdracht. In de huidige coronaomstandigheden wordt die taak nog lastiger. Hoe kan u immers vandaag als bestuurder weten hoe de komende twaalf maanden er voor uw vennootschap zullen uitzien?

  Een verkeerde beoordeling kan verregaande gevolgen hebben! Wij staan klaar met expertise en de cijfermatige onderbouw om uw aansprakelijkheid veilig te stellen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2022

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.