Beste klant of relatie, we raden zoveel als mogelijk aan om digitaal te werken, maar indien nodig: onze kantoren blijven open voor gebruik. We hebben voldoende beschermingsmaatregelen genomen om uw en onze veiligheid te garanderen. Graag tot snel & onze gezonde wensen voor u & uw naasten.
 • 26.06.2020
  #Uw vennootschap
  5. Een goed doordacht financieel plan is een absolute noodzaak voor uw nieuwe vennootschap

  Vooraleer u de oprichtingsakte van uw BV of NV kan ondertekenen, moet u aan de notaris een financieel plan overhandigen. Niet enkel moet u daarin het aanvangsvermogen en de verwachte resultaten in het licht van de komende 2 bedrijfsjaren verantwoorden, het zal bovendien een overzicht moeten geven van alle financieringsbronnen.

  U kan als oprichter aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de vennootschap wanneer bij een faillissement blijkt dat het vermogen ontoereikend was.

  Het belang van een doordacht en onderbouwd financieel plan zal alleen maar toenemen in de periode na corona. Zal u voldoende rekening houden met een mogelijke tweede golf en de bijhorende beperkende maatregelen?

 • 26.06.2020
  #Handelsverkeer
  1. Bevatten uw algemene voorwaarden de juiste clausules?

  Aan de inhoud van algemene voorwaarden wordt doorgaans niet veel aandacht besteed. Nochtans kunnen die bepalingen van doorslaggevend belang zijn, vooral wanneer u geen schriftelijke overeenkomsten sluit met uw klanten over de verkoop van uw goederen of de levering van uw diensten.

  De coronacrisis wees uit dat u over bepaalde afspraken toch beter twee keer nadenkt. Hebt u voorzien dat eventuele leveringstermijnen slechts indicatief zijn? Op welke manier en tegen welke vergoeding kan een bestelling geannuleerd worden? Wanneer is er sprake van overmacht en wat zijn de gevolgen daarvan? Hoe kan elke partij de samenwerking beëindigen?

 • 26.06.2020
  #Handelsverkeer
  2. Kunnen uw leveranciers zich beroepen op overmacht?

  De Coronacrisis zal nog lang in ons geheugen gegrift staan als een buitengewone periode. Maar mogen we daarbij onmiddellijk uitgaan van een overmachtssituatie?

  In de documenten die van toepassing zijn in uw relatie met uw leveranciers (doorgaans de algemene voorwaarden of de overeenkomst) kunnen overmachtsbepalingen opgenomen zijn. Welke omstandigheden kunnen echter overmacht uitmaken? Gaat het om tijdelijke of definitieve overmacht? En wat betekent dat voor de verplichtingen van uw leverancier?

  Indien u werkt met een buitenlandse leverancier kunnen die documenten een “hardshipclausule” bevatten. Wat is dat precies en hoe verschilt het van overmacht?

  Hoog tijd om duidelijkheid te scheppen tussen u en uw leveranciers!

 • 26.06.2020
  #Handelsverkeer
  3. Kan u uw overeenkomsten met dienstverleners eenvoudig beëindigen?

  Als uw nood aan of uw vraag naar bepaalde diensten intussen gedaald is, kan u overwegen om de samenwerking met één of meer dienstverleners stop te zetten. Om na te gaan hoe u dat precies kan doen, welke termijnen u moet respecteren en welke vergoeding u eventueel verschuldigd zal zijn, is het belangrijk om na te gaan wat u daarover precies bent overeengekomen.

  Sloot u een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur of voor een bepaald werk, kan de overeenkomst opgezegd worden en welke opzegtermijn moet u respecteren of zal u uw dienstverlener een schadevergoeding moeten betalen?

 • 26.06.2020
  #Handelsverkeer
  4. Vertelt uw webshop the truth, the whole truth and nothing but the truth?

  Webshops schieten als paddenstoelen uit de grond. Zeker in tijden waarin we niet meer fysiek naar de winkel mochten. Ze worden aangeboden met allerlei technische hoogstandjes en vernieuwende features, maar voldoen zij ook aan alle wettelijke vereisten?

  Wordt alle verplichte informatie vermeld? Kunnen klanten hun bestellingen op de juiste manier plaatsen? Is het herroepingsrecht duidelijk geregeld?

  Indien u uw webshop nog moet laten bouwen kunnen wij u een overzicht bezorgen van alle verplichtingen die voldaan moeten zijn, maar ook van bestaande webshops kunnen wij u een review bezorgen en nodige aanpassingen voorstellen.

 • 26.06.2020
  #Handelsverkeer
  5. Is er voldoende privacy in uw webshop?

  Sinds de inwerkingtreding van de GDPR-regelgeving is de beveiliging en correcte verwerking van persoonsgegevens een hot topic. Indien u via uw webshop verkoopt aan consumenten zal u heel wat persoonsgegevens verwerken, zoals namen, adressen, e-mailadressen en betaalgegevens.

  Daarbij is het van belang dat u uw beleid ter zake raadpleegbaar maakt in een “Privacy Policy” en dat u het gebruik van cookies verduidelijkt in een “Cookie Policy”. Nu de Gegevensbeschermingsautoriteit haar controles opdrijft en meer en meer boetes uitdeelt, zorgt u best dat u daarmee in orde bent!

 • 26.06.2020
  #Personeel
  1. Hoe correct omgaan met ontslagen?

  Laten we er geen doekjes om winden. De Coronacrisis heeft een grote impact op de economische gezondheid van Belgische ondernemingen. In bepaalde ondernemingen zullen zich ontslagen opdringen.

  Vanuit een brede aanpak, met focus op de sociaal-juridische aspecten, begeleiden wij u bij het volledige traject. We wijzen u niet alleen over uw juridische verplichtingen als werkgever, maar zorgen bovendien voor gedetailleerde ontslagberekeningen en stellen de nodige documenten op.

 • 26.06.2020
  #Personeel
  2. Zullen we blijven telewerken?

  Door de opgelegde overheidsmaatregelen inzake corona werd telewerken het “nieuwe normaal” in heel wat ondernemingen. Zowel werkgevers als werknemers hebben de positieve gevolgen kunnen ondervinden van het telewerken. Het zal dan ook niet verbazen dat, nu de overheidsmaatregelen zijn afgezwakt, de vraag naar het blijvend telewerken groot is.

  Weet wel dat bij het telewerken enkele belangrijke vormvereisten komen kijken. Werd er binnen uw onderneming al een duidelijke telewerkpolicy opgesteld? En wist u al dat er voor iedere telewerker een verplichte toevoeging aan de arbeidsovereenkomst moet komen?

  U kan op ons rekenen voor de vereiste documenten. Zo nodig bespreken we ook even welke fiscaalvriendelijke vergoedingen u aan uw thuiswerkende medewerkers kan toekennen.

 • 26.06.2020
  #Personeel
  3. Wanneer uw werknemers opnieuw vlot de grens over kunnen

  Heeft u werknemers die grensoverschrijdend aan de slag zijn? Is hun arbeidspatroon of hun gebruikelijke werkplaats veranderd sinds de Coronacrisis? Weet u welke impact deze veranderde werksituatie heeft op hun (para)fiscale situatie?

  Wij loodsen u doorheen de complexe spelregels van de sociale zekerheid en de fiscaliteit.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© Van Havermaet 2021

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.